RedMica 1.2をUbuntu Server 20.04.1 LTSにインストールする手順 (blog.redmine.jp)

2021-02-01 redmica install

Redmine互換のRedMica 1.2をUbuntu 20.04.1 LTSにインストールする手順。ApacheとPostgreSQL使用。